Rozhodnutí o zákazu vstupu do honitby Veltruby vydal 29. března odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně, jako obecní úřad s rozšířenou působností, vykonávající státní správu myslivosti. Vstup do honitby na katastrálních územích Veltruby, Kolín, Sendražice a Hradištko se zapovídá od 1. dubna do 30. června, tedy v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat. Zákaz se nevztahuje na veřejné komunikace, účelové komunikace (sloužící pro potřeby vlastníků nemovitostí či jejich spojení s ostatními pozemními komunikacemi), hospodářskou činnost vlastníků nebo nájemců honebních pozemků a činnost zajíšťující výkon práva myslivosti uživatelem honitby.

O vydání zákazu požádalo 23. března Myslivecké sdružení Veltruby. Na dodržování tohoto opatření - tzn. též plašení zvěře jakýmkoliv způsobem či její rušení při hnízdění - bude dozírat bdělé oko myslivecké stráže. Osobě, která toto nařízení přestoupí, může být orgánem státní správy uložena pokuta až do výše 10.000 Kč.
kop