Po letech přemítání se nynější vedení města Kolína rozhodlo nechat opravit vodojem na Pražském předměstí, jenž se nachází v havarijním stavu. Podle druhého místostarosty Jana Pospíšila aktuálně prováděné práce zabezpečí, aby stavba dál nechátrala. "Nebude do ní zatékat, ochozy budou nově zaizolované a oplechované," přiblížil. Pak by mohla být dominanta, jež byla v roce 2010 prohlášena za kulturní památku, částečně zpřístupněna veřejnosti. Tento rok chce Město Kolín investovat do vodárny 1,6 milionu korun, z čehož zhruba jednu třetinu tvoří státní dotace. Za tyto peníze opraví plášť stavby, ochoz a schody. Peněz sice nemá město nazbyt, ale přesto starosta Vít Rakušan slíbil, že se město pokusí i v následujících letech pamatovat v rozpočtu na údržbu stavby. Podle Jana Pospíšila nelze říct, kolik by mohlo stát uvedení stavby do uspokojivého stavu. Vít Rakušan soudí, že by byla potřeba suma vyšší než 10 milionů korun. Ten současně přiznal, že o vodárnu měli zájem i soukromí zájemci, jakmile ale však zjistili, jak by byly složité a nákladné úpravy vnitřní železobetonové konstrukce, raději od záměru ustoupily. meč

Kolíský vodojem na Pražském předměstí. Repro - www.cestyapamatky.cz