Město Kolín a AVE Kolín s.r.o. zajišťuje provoz šesti sběrných míst odpadu. V roce 2014 bylo v rámci sběrných dvorů odevzdáno 3.029 tun odpadu. Na těchto místech mohou občané města Kolína ukládat: stavební a demoliční odpad (do půl m3), kameny a zeminu (do půl m3), odpad ze zeleně (tráva, větve, vánoční stromky, apod.) s výjimkou nezhutněného listí, objemný odpad z domácností, nebezpečné složky komunálního odpadu, sklo, plasty, papír, kartony, časopisy a noviny, železný šrot, apod. Rozšíření víkendové otevírací doby se týká sběrných míst v ulicích Jateční, Na Svobodném, Mnichovická, Sadová a Školní v Sendražicích.

"V návaznosti na řadu opatření, kterými chceme docílit cíle "ČISTÝ KOLÍN", přistupujeme k zásadnímu rozšíření víkendové otevírací doby kolínských sběrných dvorů. Řadu let byly dvory o víkendu otevřeny pouze v sobotu od 8 do 12 hodin. Abychom zvýšili komfort pro občany Kolína a nabídli větší variabilitu v rámci otevírací doby, rozhodli jsme se od 1. června 2015 sběrné dvory otevřít i v sobotních odpoledních hodinách, a to od 13 do 17 hodin. Je to služba občanům i našemu městu," uvedl místostarosta města Michael Kašpar.

Otevírací doba po úpravě:
Út - Pá: 9-12, 13-17 h.
So: 9-12, 13-17 h.

Radnice věří, že lidem bude nová otevírací doba více vyhovovat. MěÚ Kolín