Obec Velký Osek má vyhlášku omezující hudební akce a akce typu technoparty na jejím území. Důvodem pro vznik vyhlášky byl červencový koncert skupin v klubu Jáma, který přilákal i Policii ČR. "Vyhláška o regulaci hudebních akcí a akcí typu technoparty na území obce Velký Osek byla schválena jednohlasně všemi 9 členy zastupitelstva obce. Vyhláška byla připravena po seznámení se zkušenostmi s nekontrolovatelným pořádáním dlouhotrvajících akcí v okolních obcích a městech a rovněž po zkušenosti, kterou v této věci obec Velký Osek získala v polovině července 2011, kdy zde byl pořádán koncert hudebních skupin, jež jsou dlouhodobě sledované Policií ČR. Vyhláška obsahuje zejména základní povinnost nejméně 15 dnů přede dnem plánovaného konání oznámit tuto akci obecnímu úřadu obce Velký Osek, přičemž organizátor akce musí splnit podmínky na zabezpečení pořadatelské služby, zajistit úklid po akci. Pokud by tak organizátor akce neučinil, pak může být akce přerušena či zakázána. V době od 22 do 8 hodin nesmí být akce bez souhlasu obce pořádána s ohledem na zachování pokojného života občanů. Pokud jde o tradiční akce místních spolků a sdružení, tj. plesy, karnevaly, máje, pak ty takovému oznamovacímu režimu nepodléhají, jelikož bývají konány pod záštitou obce," uvedl starosta obce Pavel Drahovzal. Obec rovněž zvažuje regulovat hazardní hry na svém území. meč