Nejen starosta Veletova Ladislav Kučera je nespokojen s návrhem na dopravní opatření týkající se jejich obce. Byl totiž podán návrh místní úpravy provozu na silnici číslo II/322 v obci Veletov. Ten spočívá v obousměrné instalaci dopravních značek Nejvyšší dovolená rychlost "70" a Zákaz předjíždění. Obě budou umístěné na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Navíc je ve směru od Týnce nad Labem doplní vodorovné dopravní značení Podélná čára souvislá) a dopravní značka Konec všech zákazů za přechodem pro chodce ve směr na Týnec nad Labem. Zároveň budou zrušeny stávající dopravní Obec a Konec obce. Začátek obce tak bude přemístěn na odbočující místní komunikaci vpravo ve směru od Konárovic do Veletova. Ještě nedávno kvůli padesátce u zemědělského areálu často číhávali policisté (dnes už ne) a před Veletovem ve směru od Konárovic byl umístěn i měřič rychlosti... Nyní je všechno jinak.

Návrh údajně podal kolínský Dopravní inspektorát Kolín Policie ČR bez odůvodnění. "Podání jsme již s navrhovatelem konzultovali. Důvodem je skutečnost, že označení obce v daném případě neodpovídá zákonným předpisům, protože se nejedná o souvisle zastavěnou oblast," vysvětlil vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Kolín Jiří Jeřábek. Pokud k opatření dojde, budou tak od Veletova "odříznuty" autobusová zastávka, hřbitov i hotel se sportovišti (na fotce). Navíc přes frekventovanou silnici vede přechod, kterého využívají hlavně děti a mládež jezdící do škol a senioři cestující do nemocnice.  

Starosta obce Veletov se prý zhrozil, když se o návrhu dověděl. "Jsme proti a ohradili jsme se vůči návrhu, ale bohužel nemůžeme nic dělat, protože silnice není naše. Jsme každopádně připraveni podniknout veškeré zákonné kroky, abychom změnám zamezili. Díky dotaci z TPCA jsme instalovali na začátek obce ukazatel rychlosti a teď to přijde vniveč. Za silnicí je hotel s atletickým tunelem, který se chystá zvýšit kapacitu. Mimo obec by se ocitly obě autobusové zastávky, hřbitov a průmyslová zóna. Zrovna jednáme o investorovi, který možná postaví v zóně výrobní závod. Rovněž se připravuje těžba štěrkopísku mezi Veletovem a Konárovicemi. Tím se nebezpečí na silnici zvýší, neboť z těžařského areálu a do něj budou jezdit," uvedl Ladislav Kučera, jenž doufá, že na navrhovaná opatření nedojde. Současně on i jeho zástupce poslali na městský odbor dopravy písemné stanovisko. meč