Elektrárna Chvaletice, která leží asi 20 kilometrů od Kolína a je v současnosti 72. největším znečišťovatelem ovzduší v Evropě, jak tvrdí Česká televize, připravuje rozsáhlou modernizaci svého provozu. V roce 2016 chce kompletně zrekonstruovat dva bloky, každý se jmenovitým výkonem 205 megawattů (MW). Díky tomu by mělo zařízení splnit požadavky na ekologický provoz. ČTK to sdělila Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny Severní energetická, která elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.  

Podle člena představenstva Elektrárny Chvaletice Luboše Pavlase se příští rok mají zrekonstruovat bloky tři a čtyři včetně absorbéru odsíření. "Druhý krok se bude týkat bloků jedna a dvě, přičemž rozhodnutí, v jakém rozsahu modernizovat tyto bloky a také nevýrobní zařízení od zauhlování až po ukládání produktů po spálení, je ještě před námi," uvedl Pavlas. Rekonstrukce by měla snížit emise a prodloužit životnosti bloků tři a čtyři do roku 2030.

Skupina ČEZ původně plánovala zařízení provozovat jen do konce roku 2015. Modernizace se bude týkat kotelny, strojovny, elektrostatických odlučovačů popílku, systému kontroly řízení a souvisejících částí elektro, měření a regulací. Také bude upraven provoz absorbéru číslo dvě s ohledem na aktuální palivo. Je méně sirnaté než za předchozího vlastníka. Vlastní rekonstrukce se uskuteční od března do konce roku 2016.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Její instalovaný výkon činí 820 MW. Vloni vyrobila 3, 910 TWh a 130 TJ tepla, které dodává do města Chvaletice, obce Trnávka a do dvou průmyslových areálů. Elektrárna patří spolu s elektrárnou v Opatovicích mezi velké znečišťovatele životního prostředí v Pardubickém kraji. Opatovická elektrárna už modernizaci zahájila, letos chce provést hlavní práce, zbytek v roce 2018. čtk, meč