Klub vojenské historie Československé lidové armády získal od města do pronájmu prostory bývalé restaurace Na kopečku v Kolíně-Sendražicích. Hodlá zde vybudovat muzeum, které bude především ze sbírek členů klubu prezentovat historii československé armády. Ti se současné době věnují nezbytné rekonstrukci poskytnutých prostor, jejichž technický stav není právě nejlepší. Za dobu své existence klub shromáždil širokou řadu zajímavých exponátů a ucelených sbírek výstroje a výzbroje československé armády. Jeho snahou je z klubových sbírek čítajících stovky zajímavých exponátů, uniforem, zbraní a technických prostředků, unikátních fotografií, dobových příruček a dalších materiálů vytvořit expozici věnovanou historii Československé armády od roku 1918 a v návaznosti i armádám České a Slovenské republiky. Muzeum Československé armády by mělo návštěvníkům přiblížit nejen samotný vojensko-historický vývoj naší armády, ale také vývoj po stránce technických prostředků i výstroje a přiblížit tak dnešním generacím vojenskou službu jejich otců, dědů a pradědů. Zájemcům o podrobnější informace a badatelům bude k dispozici řada příruček, diafilmů, diapozitivů a dalších materiálů včetně elektronických, které budou přístupné na počítačích.  Kromě muzejní činnosti klub plánuje také pořádání besed, promítání dokumentárních filmů i akcí a zájmových činností pro děti a mládež. Počítá i s leteckým simulátorem a projekcí letů, dále se simulátorem tanku nebo bojového vozidla pěchoty. Do budoucna by chtěl vybudovat i expozici vojenské techniky vyráběné v Československu. Muzeum by mělo být otevřeno v následujícím roce. meč