V ulici 5. května budou provedeny dopravní úpravy, které mají být odpovědí na stížnosti tamních obyvatel. Těm vadí nárůst aut na silnici, která dříve byla pouze jednosměrná. "Náš odbor bude zajišťovat realizaci příčného prahu. Jelikož se jedná o stavební zásah, tak je možné jej realizovat až za vhodných klimatických podmínek. Rozhodnutí z odboru je vydáno," oznámil vedoucí odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Kolín Martin Jírovský. Dodejme, že ulice zůstane obousměrná. meč