V územním obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Týnec nad Labem bylo v loňském roce spácháno 296 trestných činů (to je o 39 případů méně než v roce 2010). Ve 130 záležitostech se podařilo najít pachatele. Objasněnost tak představuje 43,92 procenta z celkového nápadu trestné činnosti (v roce 2010 se jednalo o 40,6 procenta). Pokud jde o samotnou skladbu trestné činnosti, ve 181 případech šlo o majetkovou trestnou činnost a ve 21 případech o násilnou trestnou činnost. Zbývající trestná činnost pak představuje protiprávní delikty hospodářského charakteru a tak zvaného ostatního charakteru. Ve zkráceném přípravném řízení bylo zpracováno 38 spisů. Přímo při páchání trestného činu bylo zadrženo 28 osob. V rámci přestupkového řízení bylo přijato a vyřízeno 348 spisů, což je o 26 spisů více než v roce 2010. Na nárůstu se největší měrou podílely přestupky proti majetku a občanskému soužití. Týnecký policejní obvod zahrnuje území o rozloze téměř 185 kilometrů čtverečních. Je v něm přihlášeno k trvalému pobytu 15.200 obyvatel ve 33 obcích. meč