Funguje "zelená vlna" na semaforech v Ovčárecké ulici a na obou stranách nového mostu standardně? Tuto otázku si klade mnoho řidičů. O vyjádření a případný návod na použití "zelené vlny" jsme požádali provozního náměstka brněnské pobočky AŽD Davida Hrušku, ale dosud jsme žádnou odpověď, i přes slib, neobdrželi. Oslovili jsme proto vedoucího městského odboru dopravy Jiřího Jeřábka. "Úsek je dlouhý 953 metrů. Pro obousměrnou koordinaci v této délce a 4 světelnými signalizacemi je to tvrdý oříšek (od ulice Rorejcova po ulici Okružní). Je to dáno dráhou a časem, v podstatě nic nejsme schopni ovlivnit. Dráha je daná a rychlost řidičů také neovlivníme. Koordinace buď vyjde nebo ne! To je názor i pražských dopravních inženýrů. Situace na Ovčárecké je daná tou dráhou. To je výtah ze sdělení pracovníka AŽD. I přesto si myslím, že instalace světelné signalizace na této křižovatce byla pro provoz v Ovčárecké ulici a zejména Okružní ulici přínosem a hlavně se zvýšila bezpečnost provozu a přecházejících chodců u 6. ZŠ," odpověděl Jiří Jeřábek. Až pár dnů poté doplnil, že v případě "zelená vlny" je preferován směr ven z Kolína, aby docházelo k rychlejšímu vyprazdňování centra. "Ještě jednou upozorňuji na to, že předmětem rekonstrukce bylo zlepšení průjezdnosti vozidel, zejména autobusů městské hromadné dopravy v příčném směru přes Ovčáreckou ulici, a zvýšení bezpečnosti chodců a to jak před školou, tak v křižovatce. Ta tzv. zelená vlna je pouze nadstavbou," dodal ještě vedoucí odboru dopravy. Úprava křižovatky Ovčárecká x Okružní a přechodu pro chodce u 6. základní školy, nikoli instalace zelené vlny, stála cca 3,3 mil. Kč. meč


Křižovatka Ovčárecká x Okružní. Foto - Vladimír Sládek