Kolínský starosta Vít Rakušan oznámil tento týden důležitou zprávu: Město Kolín konečně získalo evropskou dotaci ve výši necelých 87 milionů korun na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Celkové výdaje na úpravu brankovické čovky dosahují 144 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty. Z toho vyplývá, že město se na dané investici z vlastního rozpočtu bude podílet sumou 57 milionů korun. "Chci podotknout, že město má peníze připravené, počítalo s nimi v rozpočtu jak na loňský rok, tak na ten letošní," řekl starosta. Rekonstrukce čistírny odpadních vod by měla skončit v roce 2014. Ovšem už na konci roku 2012 končí městu výjimka na vypouštění škodlivin do Labe a současný stav čovky nesplňuje požadované parametry pro její provoz. "Pro nás to znamená, dokázat, že objektivní příčiny, proč tomu tak je, nebyly absolutně na naší straně. Budeme všemi dostupnými prostředky trvat na tom, aby město Kolín nemuselo platit penále ani pokuty. Rovnou říkáme, že případné finanční sankce odmítáme a budeme jejich udělení rozporovat," zdůraznil Vít Rakušan. Ten získáním dotace rázně odpověděl na slova cerhenického starosty a krajského zastupitele za ČSSD Marka Semeráda, který nedávno v srpnu (zde)  prohlásil, že kolínský starosta je lenoch a zdůvodnil to právě zatím tehdy nepřiděleným příspěvkem na opravu čovky. meč