Úplnou uzavírku jednotlivých místních komunikací v Sendražicích povolil odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně na žádost velkoosecké firmy Telsig-servis, a to z důvodu výstavby kanalizace. Termín je od 30. srpna do 21. prosince.

V I. etapě budou uzavřeny ulice Palackého a Pobřežní, obě v termínu od 30. 8. do 31. 10.

V II. etapě pak ulice V Zahradách (1. 9. - 30. 11.) od ul. Hlavní k ul. Příční, Kolínská (1. 9. - 21. 12.) od ul. Dolní k ul. Na Jezírkách, Mistra Jana Husa  (1. 9. - 31. 10.) od ul. Ovčárecká a ul. Pobřežní, Čapkova (1. 9. - 30. 11.) od ul. Hřbitovní k ul. J. K. Tyla a Karla Legera (1. 9. - 30. 10.) od ul. Hřbitovní k ul. Na Dlouhé vodě.

Ve III. etapě dále ulice U Hlubokého potoka (1. 10. - 30. 11.), Budovatelů (1. 10. - 21. 12.), Jana Nerudy (1. 10. - 30. 11.) od ul. Na Dlouhé vodě k ul. Kolínská, Neumanova (1. 10. - 30. 11.) od ul. Hřbitovní k ul. Aloise Jiráska, J. K. Tyla (1. 10. - 30. 10.) od ul. Palackého k ul. Čapkova a Jana Nerudy (1. 10. - 30. 11.) od ul. Hřbitovní k ul. Na Dlouhé vodě.

A konečně v poslední, čtvrté etapě ulice Aloise Jiráska (1. 11. - 30. 11.) od ul. Jana Nerudy k ul. Alšova, Na Dlouhé vodě (1. 11. - 30. 11.) od ul. Jana Nerudy k ul. Alšova, Alšova (1. 11. - 30. 11.) od ul. Aloise Jiráska k ul. Na Dlouhé vodě a nakonec J. K. Tyla (1. 11. - 30. 11.) od ul. Palackého k ul. Čapkova.
kop