Kolín bude pravděpodobně v letošním roce hospodařit s výdaji ve výši 733 milionů korun a s příjmy ve výši 736 milionů korun. Takový rozpočet schválila rada města a doporučila jej k souhlasu zastupitelům. Největší investiční akcí nejen v tomto, ale i příštím roce má být rekonstrukce čistírny odpadních vod za zhruba jak 130 milionů korun. Většinu má však hradit Evropská unie a český stát. Letos mají proběhnout i: rekonstrukce hřišť u 6. a 7. základní školy, zateplení starších školních budov, opravy dětských hřišť, zřízení parkovacích ploch u nemocnice a v ulici Rimavské Soboty, úpravu okolí v Seifertově ulici, nákup polohovacích postelí pro domov důchodců, opravy chodníků a silnic dle požadavků občanů, cyklostezku v Orebitské ulici, další rozšíření kamerového systému, osvětlení přechodu u křižovatky ulic Polepská a Královská cesta či instalaci semaforů na křižovatce ulic Polepská a Táboritská. Jiné akce, jako je například vznik podnikatelského inkubátoru na zámku či dlouho plánovaná stavba divadelního klubu, závisejí na získání dotace. Navíc na místě Studiové scény pod divadelní střechou počítá rozpočet se 700 tisíc korunami na vznik městské galerie. Navrhovaný rozpočet můžete najít na úřední desce města. meč