V posledních dnech se před budovou odboru dopravy v Kolíně (ul. Na Valech) štosují dlouhé fronty žadatelů o výměnu řidičského průkazu. Podle platných právních norem totiž všechny průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 2000 musí být vyměněny do konce letošního roku.

V působnosti kolínského odboru dopravy je zhruba 43 tisíc platných řidičských průkazů, z čehož cca 35 tisíc podlehá povinné výměně. Z tohoto počtu je do současné chvíle vyměněno asi 5 tisíc, stále tedy zbývá 30 tisíc řidičských průkazů, které by měly být vyměněny do konce letošního roku, pokud nebude přijata novela zákona.

„O nutnosti prodloužení lhůt pro povinnou výměnu řidičských průkazů panuje všeobecná shoda, takže lze s velmi vysokou pravděpodobností očekávat, že k jejímu uzákonění dojde. Ministerstvo dopravy proto doporučuje všem žadatelům, aby rozhodli rozumně, nepodléhali panice, nemarnili svůj čas v neúnosně dlouhých frontách a načasovali výměnu svých řidičských průkazů na období bez front a zbytečného čekání. V neposlední řadě tím budou zlepšeny podmínky pro práci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které jsou stávající situaci nejvíce zatíženy. Ministerstvo dopravy s obcemi v maximální možné míře spolupracuje,“ vyjadřuje se k situaci, která je obdobná ve všech obcích s rozšířenou působností, tisková mluvčí Ministerstva dopravy Marcela Švejnohová.

Pokud novela projde, mělo by platit následující: řidičské průkazy vydané do konce roku 1993 bude možno vyměnit do konce roku 2007, výměna průkazů vystavených od roku 1994 do 2000 bude možná do konce roku 2010 a řidičské průkazy vydané od roku 2001 do konce dubna 2004 budou platit až do konce roku 2013.
kop