V Oblastní nemocnici Kolín byla ukončena oprava poškozených povrchů komunikací na vjezdu a výjezdu z nemocnice. "Byla modernizována technologie vjezdového systému před hlavní vrátnicí, kde došlo k úpravě šířky vjezdů do areálu nemocnice a doplněn byl třetí, který slouží jako výjezd pro osoby tělesně postižené," uvedla tisková mluvčí kolínské nemocnice Stanislava Kubincová. Dále byl vybudován druhý chodník pro pěší z důvodu bezpečnějšího pohybu osob v prostorách hlavního vjezdu a provedena výstavba nového chodníku před pavilonem D, kde na úzké komunikaci docházelo k současnému pohybu osob a vozidel. červ