O pronájmu pozemků v Pražské ulici - na místě, kde stávalo květinářství Orchidea - definitivně rozhodla v pondělí 4. dubna Rada města Kolína. Původně město zamýšlelo pozemek prodat, proti čemu ostře vystoupilo Lapis Refugii - Sdružení pro kolínský zámek. Předseda sdružení Vladimír Rišlink tehdy prohlásil, že předmětný pozemek je potřeba chápat jako nedílnou součást areálu kolínského zámku a město by se jej proto nemělo za žádnou cenu zbavovat.

„Vyhlásí se nová soutěž, kdy pozemky nebudou na prodej, ale k pronájmu. Předpokládáme, že se přihlásí znovu ti samí zájemci se svými studiemi a předloží výpočet nájemného, které by městu v případě pronájmu nabídli. A musím přiznat, že mě velmi zajímá, o jak vysoké nabídky za roční pronájem půjde,“ řekl nám starosta Miroslav Kaisler. Názor radních byl dle starosty nejvíce ovlivněn právě doporučením již zmíněného Lapis Refugii a stavební komise, která rovněž byla rezolutně proti prodeji.
kop