Zasedání městského zastupitelstva v Kolíně, které se koná v pondělí 25. května, bude zkušebně přenášeno online. Oznámily to webové stránky města Kolína. Zasedání lze sledovat na tomto odkazu: http://lite.publicstream.cz/player/live?zid=112. Začátek je v 15 hodin. Na programu jsou mj. návrhy na schválení II. rozpočtového opatření rozpočtu města Kolína na rok 2015, na zvolení přísedících pro Okresní soud v Kolíně, na schválení odměn neuvolněným členům ZM za výkon funkce a na vydání Jednacího řádu ZM. Veřejnost je zvána a vstup je zdarma. meč, MěÚ Kolín