Místná akční skupina Podlipansko a Region Pošembeří připravují výzvu na získání finančních prostředků potřebných pro stavbu ovocné stezky. Středočeská ovocná stezka rozšíří nabídku aktivního trávení volného pro návštěvníky obou regionů i pro místní obyvatele. Stezka seznámí s již zmíněnou historií ovocnářství i zajímavostmi obou regionů. Interaktivní část stezky, určená nejen dětem, ale i dospělým, hravou formou prověří získané znalosti. Začátek a zároveň i konec bude v obci Křečhoř a na druhé straně ve městě Český Brod. V obou případech je dbáno na dostupnost stezky. Do Českého Brodu mohou zájemci o návštěvu stezky přijet vlakem i autobusem. V Křečhoři stezka navazuje na cyklotrasu č. O10, která vede z Kolína, kam jede vlak i autobus. Trasa vede kolem sadů, které se rozprostírají kolem obcí Žabonosy, Ždánice, Dobré Pole, Přistoupim, Tismice a Český Brod, ale i mnoha přírodních i kulturních památek. Celková délka trasy je 72 kilometrů a je vhodná, i přes několik náročnějších úseků, pro méně zdatné cyklisty i turisty. Cestou potkáte několik odpočívadel, kde se seznámíte s historií ovocnářství daného místa a okolí. Součástí informačního panelu bude i mapa celé stezky. Dalšími pomocníky při plánování výletu budou tištěný průvodce a webové stránky stezky. Zájemci o potvrzení návštěvy stezky dostanou na vybraných místech památeční razítko. meč