Středeční zasedání Spolkové rady Kolína zvolilo trojicí finalistů soutěže Osobnost roku 2009. Hlasování se zúčastnilo 20 lidí. Postoupil ten, kdo získal nejvíce hlasů. Ze 6 semifinalistů se do závěrečného kola probojovali Aleš Zahajský počtem 15 hlasů ze 20 možných, Jiří Šafařík a Eva Tichá, kteří obdrželi 14 hlasů. Nejprve baráčník Josef Janata představil navržené kandidáty a jejich záslužné činy zástupcům kolínských spolků a pak přítomným rozdal vyřazovací lístky. Oproti předchozím roků kratší diskuzi k navrženým kandidátům, které vévodil emotivní názor na věc Veroniky Kargerové, završil svým prvním "spolkovým" proslovem senátor Pavel Lebeda. Porotci, kteří pod taktovkou úřadujícího laureáta Jana Bradny rozhodnou o udělení Otakarova reliéfu pro Osobnost roku 2009, se podle ujednání mezi představiteli městské a spolkové obce sejdou některé pondělí v rámci zasedání Rady města Kolín. Aleše Zahajského navrhla Mateřská škola v Kmochově ulici za pomoc při výstavbě zastřešení zahradní pergoly pro děti Mateřské školy v Kmochově ulici a Obchodní grémium Kolín za vytvoření prvního digitálního dílu encyklopedie Kolínské pojmy a za organizaci Stavby roku pro obchodní grémium Kolín. Jiřího Šafaříka navrhl Keramický spolek za účinkování v orchestru Kolínský Big Band, který v roce 2009 oslavil již 10. výročí založení. Evu Tichou navrhl Fokus Mladá Boleslav středisko Kolín za velmi aktivní a nezdolnou činnost při rozšíření sociálních služeb občanského sdružení Fokus z Mladé Boleslavi do Kolína lidem dlouhodobě duševně nemocným. Dodejme, že před branami finále zůstali Iva Jarošová, Lucie Nováčková a Zdeněk Hejduk. meč

Jiří Šafařík je ve finále. Foto - archiv Presu