Na katastrálním území obce Břežany II se má rozjet těžba lupku (žáruvzdorných jílovců). Záměr Českých lupkových závodů Nové Strašecí je však trnem v oku nedalekých obcí Rostoklaty, Tuklaty a Všehořovice. Ty podávaly v průběhu celého projednávání změny číslo 2 územního plánu Břežan II připomínky k umístění výsypek. Otevření lomu by podle jmenovaných obcí znamenalo nejen pro občany Břežan II, ale i okolních obcí zvýšení prašnosti a nákladní dopravy po dobu těžby, která je předpokládána na 40 až 50 let.

V Rostoklatech dokonce vyhlásili petici, jejímž prostřednictvím vyzývají zastupitelstvo obce Břežany II, aby zastavilo přípravy k zahájení těžby v lomu v katastrálním území Břežany II, respektive neodsouhlasilo změnu číslo 2 územního plánu, která zahrnuje vnější výsypku "JV" a "JZ ". Podle petice budou po dobu těžby negativními vlivy (zvýšení prašnosti, zvýšení nákladní dopravy, zvýšení hlučnosti, narušením podzemních vod či znehodnocení ceny nemovitostí) ovlivněni nejen občané Břežan II, ale i občané Rostoklat. Petici podepsalo 135 občanů a majitelů nemovitostí v Rostoklatech. Petice byla předána zastupitelstvu obce Břežany II.  To na základě předešlých jednání a nejednosti vyvolalo 28. prosince 2011 místní referendum ohledně těžby. 

Těžba lupku povolena doposud není, ještě se musí provést územní řízení a vydat stavební povolení, které stanoví pravidla, podle kterých by se těžba měla provádět. Bude též stanoveno, kudy bude vedena doprava vozidel. Podle předsedy představenstva Českých lupkových závodů Jiřího Perglera není umístění výsypek mimo dobývací prostor samoúčelné. Bylo prý zvoleno jako nejlepší z nabízejících se variant, a to z pohledu krajinného rázu, omezení manipulace se skrývkovými horninami na minimum a také jako ideální možnost budoucího propojení dvou stávajících lesních porostů do jednoho velkého celku. Odpůrce těžby chlácholí tím, že zahájení jednání o změně číslo 2 územního plánu ještě neznamená zahájení těžby a občané budou mít možnost během dalšího legislativního procesu vyjádřit se k záměru. meč

Takto probíhala těžba lupku na Rakovnicku v minulosti. Foto - www.muzeumtgm.cz