Firma AVE má zapůjčit v první polovině října do Kolína speciální svozový vůz s mycí nástavbou. Vůz objede celé město a popelnice a kontejnery všech typů a velikostí po vysypání i uvnitř umyje. Ve výklopníku vozidla jsou umístěny vysokotlaké trysky, které si poradí s jakoukoli špínou a odolají jim snad jen příliš zatvrdlé "přípečky", jak jim profesionálové slangově říkají. Vozidlo má zásobník na 2 tisíce litrů, které stačí na vymytí 600 odpadových nádob, tedy na celou jednu svozovou trasu. Mytí jedné nádoby trvá asi 20 sekund. AVE mytí nabízí zkusmo, aby zjistilo, zda o to mají občané zájem. Službu uvítají zejména majitelé popelnic na biologický odpad a ti jíž vyhazují do odpadových nádob rychle se rozkládající, tlející a páchnoucí odpad. slad