Podle Karla Přibyla z ŘSD je na vině dalšího odkladu zprovoznění silnice skutečnost, že se investor neustále potýká s problémy při uzavírání věcných břemen s vlastníky pozemků, na kterých mají být uloženy inženýrské sítě. V neposlední řadě úsilí firem pracujících na stavbě obchvatu kalí nynější počasí, kvůli němuž musely být veškeré práce přerušeny.
Investoru obchvatu, ŘSD, schází dokončit poslední vyvlastňovací řízení. Jak správně tušíte, poslední, kdo podle zprávy určené městským zastupitelům odolávají, jsou manžele Liskovi ze Štítar. Bohuslav Liska se odmítá vystěhovat z domu, na jehož místě mají stát pilíře mostu přes Štítarské údolí. Požaduje najít jiné obydlí, ale zatím si žádné z nabízených nevybral. Odmítl i miliony odškodného. Jak uvedl před týdnem kolínský místostarosta Roman Pekárek, zatím není jasné, jaký dům vlastně Bohuslav Liska chce. Je však přesvědčen, že se dá záležitost vyřešit. Spolu se starostou Jiřím Buřičem nevyloučili, že by do snahy uspokojit Bohuslava Lisku mohlo vstoupit město. Rozhodnutí by mělo padnout do 22. března, kdy se opět sejdou městští zastupitelé. 

Další nesnáze může způsobit jiný štítarský občan, Karel Kostiha. Ten sice loni přistoupil na náhradu, kterou dostane za pozemky, přes něž povede silnice nebo budou využity jako manipulační plocha, jakož za tzv. zbytkové pozemky a za snížení kvality bydlení, ale nevzdává boj za lepší chodník v Radovesnické ulici. Nyní hrozí, že znesnadní pokračování stavby, pokud město zanedbanou komunikaci neopraví do začátku provozu obchvatu. Rekonstrukce chodníku je totiž ve hvězdách, neboť akce je v letošním městském rozpočtu zařazena pouze mezi záměry. Není tedy jisté, zda se na její realizaci najdou peníze. "Hledáme cestu, jak situaci vyřešit," tvrdí Roman Pekárek. Potíž je v tom, že v místě chodníku má stát jeden z pilířů obchvatu a město i proto vyčkává, až bude postaven. Karel Kostiha může se "svým" občanským sdružením Štítary ztížit stavbu 2. etapy představující most přes Štítarské údolí. Přitom 400 metrů dlouhé těleso je v již zmíněné zprávě pro zastupitele označováno za stěžejní. meč