Ve čtvrtek 24. srpna od 14 hodin se ve Středisku respitní péče pro děti s kombinovaným postižením a děti s autismem (Rimavské Soboty 923), provozovaném občanským sdružením Volno, koná přednáška ing. Miroslavy Jelínkové z občanského sdružení Autistik na dvojí téma: 1) Osoby s autismem a hra a 2) Osoby s autismem a další volnočasové aktivity. Pro členy sdružení, pracovníky a spolupracovníky je vstup zdarma, pro ostatní je stanoveno vstupné ve výši 80 Kč, z kterého mj. bude hrazeno i lehké občerstvení. Bližší informace, včetně rezervace vstupu, lze získat na tel. č.: 321 622 331. Podrobnosti o činnosti sdružení Volno je možné se dozvědět z internetových stránek www.volno-os.cz.
kop

Občanské sdružení Volno - logo