Výstavbu elipsovité křižovatky na silničním obchvatu Kolína směrem na Polepy bude zajišťovat Krajská správa a údržba silnic za finanční spoluúčasti města Kolín (úhrada veřejného osvětlení). V současné době je hotová projektová dokumentace, kterou připomínkuje Policie ČR a po zapracování případných připomínek bude zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení realizace stavby je konec července 2015. Informaci nám podala Helena Frintová (Procházková) z Oddělení styku s médii a veřejností Středočeského kraje. Jak jsme minule psali, město Kolín už vysoutěžilo zakázku na zhotovení osvětlení křižovatky. Provede ji firma AVE Kolín za necelých půl milionu korun. meč