K 31. březnu bylo na Úřadu práce v Kolíně (včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě) evidováno celkem 4.517 uchazečů o zaměstnání z kolínského okresu, z toho 2.435 žen (tj. 53,9 %). Oproti měsíci předchozímu, kdy úřad práce evidoval 4.691 klientů - tedy o 174 více, míra nezaměstnanosti klesla z 9 % na 8,7 %. Srovnáme-li tento statistický údaj se stejným měsícem v roce předešlém (4.812), pak letos bylo evidováno o 295 uchazečů méně.

V průběhu měsíce března kolínský úřad práce evidoval celkem 479 nových uchazečů, což je ve srovnání s únorem (452) o 27 více a ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 (588) o 109 uchazečů méně. Úřad práce vyřadil z evidence 673 uchazečů, což je o 132 více, než v minulém měsíci (541) a o 74 méně, než ve stejném měsíci roku předešlého (747).

Úřad práce zprostředkoval zaměstnání 136 osobám, nově vzniklých dotovaných míst z toho bylo 53. Celkem 407 uchazečů se uplatnilo jiným způsobem a z jiného důvodu, kterým je např. odchod do starobního důchodu či odhlášení se z evidence na vlastní žádost apod., úřad vyřadil 84 klientů. V 46 případech došlo k vyřazení z evidence, a to z důvodů úmyslného maření součinnosti s úřadem práce.

Občanů se změněnou pracovní schopností registroval úřad práce 655 (14,5 % z celkového počtu nezaměstnaných), absolventů všech stupňů škol a mladistvých 323 (7,2 % z celkového počtu). K poslednímu dni měsíce března evidoval Úřad práce v Kolíně 560 volných pracovních míst, což znamená, že na jedno pracovní místo připadlo cca 8 uchazečů.
kop