Rada Středočeského kraje na svém zasedání 30. března v rámci návrhů pro přidělení investic na rok 2005 schválila částku 60 mil. Kč pro Nemocnici Kolín. Z této částky půjde 25 mil. Kč na rekonstrukci a dostavbu nemocnice, konkrétně centrálních operačních sálů. Zbytek, tj. 35. mil. Kč, bude investován do kuchyně a objektu zdravotní záchranné služby. Celkem krajští radní rozdělili 241,9 mil. Kč, z čehož na krajská zdravotnická zařízení bylo určeno 206,9 mil. Kč. V rámci zmíněných investičních záměrů byla mj. schválena též částka ve výši 1,5 mil. Kč na vyhotovení osobního výtahu pro Kojenecký ústav v Kolíně.

Na doporučení Komise pro zdravotnictví dále Rada schválila vyčlenění 14,2 mil. korun jako rezervu odboru zdravotnictví na pokrytí havarijních situací ve zdravotnických zařízeních vzniklých v roce 2005 a odsouhlasila vyčlenění částky 12 mil. korun jako rezervu na pokrytí výdajů souvisejících se založením čtyř akciových společností (včetně Nemocnice Kolín).
kop