Kolínští zastupitelé schválili půjčku Vodohospodářskému sdružení Kolín, která městskou kasu přijde na 14 mil. 653 tis. Kč. Smlouva o úvěru na investiční akci „Voda pro průmyslovou zónu Kolín - Ovčáry, Prameniště Tři Dvory a Výtlačný řád z Úpravny vod Vinice“ hovoří o tom, že i s úroky bude půjčka navrácena městu Kolín do 15 let. Vedle Kolína jsou dalšími členy sdružení obce Plaňany, Křečhoř, Čevené Pečky, Kořenice, Ratboř a Ovčáry, předsedou je kolínský starosta Miroslav Kaisler. Ten prohlásil, že investorství je na Vodohospodářské sdružení Kolín převedeno kvůli dani z přidané hodnoty (město nebo obec nemůže být plátcem DPH pozn. red.), což ve výsledku bude znamenat úsporu peněz. „Proti zástavě majetku vodohospodářské společnosti - dvěma úpravnám vody ve Štítarech a v Kolíně a přilehlým pozemkům, je půjčka rozumným rizikem,“ řekl zastupitel a právník Milan Janoušek (ODS). Půjčka byla schválena dvaadvaceti zastupiteli, proti byli dva.
kop