Právník Boris Jančák, který má záležitost po právní stránce na starost, předně zdůraznil, že nejedná o spojení klubů, ale o založení zcela nového právního subjektu. Do obchodní společnosti pod názvem SPARTA - AFK Kolín, a. s., jejímž předmětem činnosti bude provozování kopané jak v seniorských, tak mládežnických kategoriích, by měly vstoupit oba místní oddíly a město. Zatímco Jaroslav Němec a Vladimír Zeman společně deklarovali, že se záměrem souhlasí, a nemělo by tedy vstupu obou klubů do obchodní společnosti nic bránit, starosta Jiří Buřič musel být zdrženlivější. Vedení města v těchto dnech vyjednává podporu nejen v radě, ale bude muset přesvědčit i zastupitele. Ti by mohli o vstupu města rozhodnout 22. března na řádné schůzi. Jiří Buřič je přesvědčen, že pokud se povede projekt uvést v život, čeká kolínský fotbal dobrá budoucnost. Připravovaná forma (obchodní společnosti - pozn. red.) podle něho může zvýšit jeho úroveň. Řešení považuje v rámci okresního města za neobyčejné. Jeho zástupce Pavel Hoffmann potvrdil, že účast města v právním subjektu bude dočasná. Podle jeho představy by mohla být omezena na dva roky, dokud se nepodaří společnost stabilizovat. Poslanec a radní Ondřej Plašil doufá, že povede- li si obchodní společnost stabilizovat, najdou se zájemci z řad soukromých subjektů o účast v ní, pak pomoc města již nebude nutná. Ta by po finanční stránce neměla narušit schválený rozpočet na tento rok. meč