Rada Středočeského kraje vydala vyjádření kraje k posouzení vlivu na životní prostředí v souvislosti se záměrem vybudovat „Obchodního centra Kolín“. Ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a další posuzování dle Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nepožaduje. Obchodní centrum by mělo být umístěno v severozápadní části Kolína, v blízkosti vlakového nádraží - na pozemcích bývalých Obchodních tiskáren Kolín a firmy Alico s.r.o. Centrum bude tvořeno jedním obchodním objektem s přilehlým zázemím, prodávat by se zde mělo potravinářské i nepotravinářské zboží do maloobchodní sítě v České republice. Celková plocha zastavěná objekty bude činit 12.535 m2 a celková plocha areálu 17.860 m2. Co se týká dopravní zatíženosti, denní intenzita je předpokládána na 2.000 osobních aut (na parkovišti centra) a 55 nákladních aut zajišťujících zásobování. Záměr hodlá v souladu s územním plánem realizovat firma PIKAZ.
kop