Úplnou uzavírku ulice U Hájku na Šťáralce a veřejně přístupné účelové komunikace povolil odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně, a to v termínu od 21. srpna do 30. září. O uzavírku požádala společnost Telsig -servis spol. s.r.o. z důvodu stavebních prací v rámci odkanalizování městské části Šťáralka.

 V první etapě, která potrvá od 21. srpna do 10. září, bude uzavřena nezpevněná veřejně přístupná účelová komunikace v délce cca 150 m, objížďková trasa bude vedena ulicemi Havlíčkova a U Hájku.

 V druhé etapě, která potrvá od 11. do 30. září, bude uzavřena ulice U Hájku v délce cca 130 m, objížďková trasa bude vedena ulicemi Havlíčkova a Na Šťáralce.
kop