Vedení automobilky TPCA Toyota Peugeot Citroen dospělo ke shodě při letošním vyjednávání o nové kolektivní smlouvě s odborovými organizacemi ASO a KOVO. Zaměstnanci ve výrobě na dělnických pozicích si polepší o 700 Kč a celkově rozpočet na mzdové náklady vzroste o 3,4 %.

Novinkou je pak zavedení třináctého platu namísto dosavadního bonusu pro většinu zaměstnanců. Výraznou změnou je, že 70 % třináctého platu je garantováno a zbytek pak podléhá splnění výkonnostních ukazatelů. Zaměstnanci tak dostanou vyplaceno minimálně 11 900 Kč, ale mohou si přijít až na 22 100 Kč. Znovu se zlepší i ocenění seniornějších zaměstnanců. Pro ty, kteří pracují v TPCA šest a více let, se atraktivní benefitový systém Z-konto bude zvedat o 100 Kč každý rok. Například dělník s desetiletou zkušeností v TPCA tak bude dostávat 4 000 Kč do Z-konta měsíčně. Firma zároveň navyšuje i svůj systém odstupného a příplatek za mimořádnou směnu, který nově bude ve výši 800 Kč nad rámec zákonných příplatků. Součástí dohody mezi TPCA a odbory je i zavedení Konta pracovní doby, které přijde na řadu pravděpodobně koncem letošního roku.

Letošní jednání bylo jedno z nejdelších v historii TPCA, ale oběma stranám se podařilo najít shodu ve všech projednávaných bodech. Také oba předsedové odborových organizací v TPCA jsou s výsledkem vyjednávání spokojeni.

Kolektivní smlouva bude podepsána na období od 1. května 2015 do 31. března 2016, za duben pak zaměstnanci dostanou mimořádnou odměnu v podobě kompenzace navýšení mzdy a Z-konta.