Oblastní nemocnice Kolín je nejvíce ze středočeských zařízení postižena sníženými předběžnými úhradami ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Jestliže měsíční předběžná úhrada ve 2. pololetí 2009 pro ni dosahovala měsíčně 47,2 mil. Kč, předběžná úhrada za leden 2010 klesla na 42,2 mil. Kč. Měsíčně tedy kolínské zařízení přišlo o 5 mil. Kč. Pokud trend nastolený VZP bude pokračovat, v ročním přepočtu to bude znamenat výpadek příjmů v rozsahu 60 mil. Kč. "Je možné, že se to promítne do úrovně poskytované péče poklesem její úrovně a omezením rozsahu poskytované péče. To je v příkrém rozporu s proklamací VZP, že zachová financování alespoň ve stejném rozsahu jako v roce 2009," poznamenal ředitel kolínské nemocnice Petr Chudomel. "Takto nastavenou předběžnou úhradou se dostáváme na úroveň let 2007 a 2008. A to není vše. Zatím není ani jasné, zda bude v kolínské nemocnici zachována kardiologická péče ve stávajícím rozsahu, tj. zda budou nadále prováděny implantace kardiostimulátorů u nemocných s významnými poruchami rytmu srdečního svalu. Naši lékaři je provádí přes 20 let! Vzhledem k důležitosti otázky zabezpečení dostatku finančních zdrojů pro zdravotnictví a konkrétně naši nemocnici pro rok 2010, budeme veřejnost průběžně informovat o dalším vývoji situace," komentoval dále postup VZP Petr Chudomel. meč

Petr Chudomel. Foto - Jiří Červín