Od dnešního dne odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně povolil úplné uzavírky ulic Štítarská, Bezručova a Tyršova, o uzavírky požádala zásmucká firma Geosan dopravní stavby a.s. z důvodu kompletní rekonstrukce uzavřených částí komunikací, včetně oprav inženýrských sítí.

 Štítarská ulice bude uzavřena do 13. prosince v úseku od křižovatky (včetně) s Riegrovým náměstím ke křižovatce s ulicí Jaselská. Objížďková trasa povede ulicemi Benešova, V Břízách a Tyršova - v obou směrech.

 Bezručova ulice bude uzavřena do 13. prosince od křižovatky s ulicí Masarykova ke křižovatce s ulicí Kmochovou, vyhne se však křižovatce s ulicí Jaselská. Objížďková trasa povede ulicemi Masarykova, Tyršova, Dělnická, V Břízách a Riegrova - v obou směrech.

 Tyršova ulice bude uzavřena do 13. listopadu v úseku od křižovatky s ulicí Riegrova ke křižovatce s náměstím Republiky, ani zde se však nebude opravovat křižovatka s ulicí Jaselská. Objížďková trasa povede ulicemi Riegrova, Tyršova, V Břízách, Benešova a Jaselská - v obou směrech.
kop