Výtěžek Podnikatelského plesu ve výši 27.000 Kč získalo transfuzní a hematologické oddělení Nemocnice Kolín. Sdružením živnostníků a drobných podnikatelů, které bylo založeno právě za účelem organizování podnikatelských plesů, byla hotovost předána v sídle transfuzní stanice ve středu 27. dubna. Od zástupců Sdružení živnostníků a drobných podnikatelů Milana Mazůrky, Josefa Pokorného a Olgy Krutské převzal peníze zástupce primářky oddělení MUDr. Vladimír Šenigl. Peníze budou použity na zlepšení prostředí čekárny pro bezpříspěvkové dárce krve. „Nechceme, aby se zde dárci cítili jako v nemocnici. Proto se postupně snažíme zdejší prostředí co nejvíce zútulnit,“ řekl mj. MUDr. Šenigl.
kop