Krajské zastupitelstvo Středočeského kraje 26. června schválilo projekt KEN (Kontaktní Edukační Program) pro uživatele drog a romské etnikum, jehož předkladatelem bylo občanské sdružení Prostor. Prostor získal dotaci v celkové výši 11,7 mil. Kč z grantového programu SROP projektu Evropské unie. Dotace z tohoto programu však nebývá proplácena předen, realizátor si musí zajistit prostředky na předfinancování a EU je proplatí zpětně. Půjčku na zajištění předfinancování celkem čtyř etap rozložených do dvou let poskytlo Prostoru Město Kolín.

  Samotný projekt se týká tří oblastí, a to 1) nových služeb kolínského K-centra, 2) nových služeb na poli terénních programů pro uživatele drog a 3) převzetí romského klubu a romského terénního programu od ledna 2007. Občanské sdružení Prostor tímto zahajuje novou etapu své existence, podle jeho ředitele, Petra Steklého, prioritou již nebudou pouze služby spojené s uživateli drog, nýbrž pomoc širšímu spektru dalších cílových skupin, do budoucna např. mládeži ohrožené sociálně-patologickými jevy v době trávení volného času apod. Veškeré aktivity budou samozřejmě provozovány odděleně.
kop