Stavební povolení na stavební úpravy komunikace, spočívající v rekonstrukci ulice Podskalská, vybudování nábřežní cyklostezky, napojení cyklostezky na ulici Brankovická a rekonstrukce části téže ulice vydal odbor výstavby Městského úřadu v Kolíně.

 Stavba bude rozdělena na tři úseky: 1) Od Brankovické ulice k tenisovým kurtům (420 m) - půjde o společnou komunikaci pro motorová vozidla, cyklisty a pěší, a to ve stávající šíři  3 m. 2) Nábřežní cyklostezka od Brankovické ulice k Radimského mlýnu (730 m) - cyklostezka bude široká 3m. 3) Od Radimského mlýna po Masarykův most (210 m) - komunikace by měla být široká 5 m, z toho 2 m budou určeny pro nemotorovou dopravu a 3 m pro motorovou.

 Na všech tří úsecích komunikací bude vybudováno veřejné osvětlení. Pozemky dotčené stavbou je zhotovitel po jejím dokončení povinen uvést do původního stavu.
kop