Každoročně obvykle týden po festivalu Kmochův Kolín probíhá další velká mezinárodní akce, spojená s Kolínem. Připomíná výročí Bitvy u Kolína, během níž se 18. června 1757 kousek od města střetla vojska pruského krále Fridricha II. s rakouskou armádou polního maršála Leopolda Dauna, posílenou o saské jezdecké pluky. Zpočátku nerozhodná bitva skončila vítězstvím početně silnější rakouské armády a její výsledek přiměl pruskou armádu ukončit obléhání Prahy a měl rozhodující vliv na další průběh sedmileté války. Na pláních kolem Kolína nalezlo smrt nebo bylo raněno či zajato na pruské straně 13.398 vojáků a 396 důstojníků, na rakouské straně 8.629 mužů a 359 důstojníků.

Vzpomínková akce nazvaná Válka v krajkách se letos koná od pátku 14. do neděle 16. června v Křečhoři, Lošanech a Nové Vsi I. Organizátoři se každý rok snaží přijít s určitou inovací programu, ale moc možností nemají, pokud se mají držet historických daností. Každý rok se proto mění složení proti sobě "bojujících" jednotek a každý rok má sobotní ukázka bitvy jiný scénář.

Lákadlem jsou stovky účinkujících kostýmovaných vojáků spolu s jejich táborem, který každoročně přispívá k atmosféře vzpomínkové akce. Pro návštěvníky je připraven i doprovodný program s ukázkami různých dovedností, které mají s bitvou souvislost. Nejatraktivnější sobotní část programu v obci Křečhoř začíná průvodem od obecního úřadu k památníku od 14 hodin, připraveny budou i stánky s občerstvením a samozřejmě bitevní ukázka. Zájemce o akci jistě potěší, že kompletní program je přístupný bez vstupného.


Program akce Válka v krajkách – bitva u Kolína 1757

pátek 14. června - Nová Ves I.
18:00 hraje kapela Starostova dvanáctka
20:30 ukázka nočního střetu předsunutých stráží
21:00 hraje kapela Unikát

sobota 15. června - Křečhoř
14:00 průvod vojska obcí k památníku, položení věnců, čestné salvy, tržiště
16:30 bitevní ukázka „Poslední ohně“
20:00 taneční zábava s živou hudbou
21:30 noční dělostřelecké salvy

neděle 16. června - Lošany
10:00 pietní akt u hrobů padlých a zemřelých vojáků z bitvy u Kolína