Kamenná věž Práchovna, která se zvedá nad zálabskou Skálou, je jedním z magických kolínských míst. V noci bývá nasvícená a její okolí má vesnický charakter s malebnými domky a pěšinami vyšlapanými v trávě.

Osmnáct metrů vysoká pozdně gotická kamenná věž, jedna z nejstarších dochovaných kolínských staveb, byla postavena v polovině 15. století jako předsunuté stanoviště opevnění kolínského hradu. První písemná zmínka o "baště nad mlýnem zálabským" pochází z roku 1497. Věž též střežila vstup na most přes Labe a v 16. a 17. století sloužila jako vodárna.

Název Práchovna (prachárna) vznikl po roce 1757, kdy byl do věže přesunut z centra Kolína sklad střelného prachu. Od konce 19. století věž chátrala a postupně ztratila jehlanovou střechu i schodiště. Rekonstruována byla až v roce 2006, kdy do ní bylo vestavěno dřevěné schodiště se 77 schody a byla zakryta skleněnou střechou.

Práchovna byla následně zpřístupněna jako rozhledna a byť vždy byla lákadlem pro zvědavce, vystoupat na ní nebylo úplně jednoduché. Přístupná totiž byla jen ve vyhrazených dnech, kdy si zájemci mohli z vyhlídkové plošiny prohlédnout město i okolí zdejším napevno instalovaným dalekohledem.

Vítanou změnou proto před rokem bylo celoroční zpřístupnění Práchovny díky nově instalovanému automatickému otevíracímu systému. Po vhození dvacetikoruny (platba kartou není možná a automat nevrací drobné, takže je nutné mít dvacetikorunovou minci) je cesta na vyhlídkovou plošinu volná a jediným omezením je otevírací doba - od dubna do října automat zájemce vpustí denně od 8 do 20 hodin, zatímco od listopadu do března jen od 9 do 17 hodin.