V Kolíně se aktuálně testují dvě City SOS hlásky, a to na nádraží a u lávky na zálabské straně, tedy v místech s vysokou koncentrací lidí. Jedná se o výrobek kolínské společnosti Spel, a.s., která se vývojem podobných technologií zabývá řadu let. Provoz City SOS hlásky je obdobný jako u hlásky dálniční - plní preventivní a bezpečností funkci tím, že monitoruje okolní prostor a disponuje záchrannými a protipožárními prostředky. Hláska má v sobě zabudován mikrofon, reproduktor a čtyři kamery, dále obsahuje podsvícené nápisy a ovládací tlačítko pro vyvolání hovoru. Ve spodní části je umístěn prostor pro zdravotní a protipožární vybavení, jako je lékárnička, hasicí přístroj a defibrilátor, který je určený pro záchranu pacientů s fibrilací srdečních komor či komorovou tachykardií. Přístroj rovněž vydává hlasové pokyny k záchraně postiženého pacienta a monitoruje srdeční činnost. Celý systém je propojen s dispečinkem městské policie, který místo na dálku snímá, a v případě nutnosti otevírá prostor se záchrannými prvky k použití či povolává další záchranné složky. „Jedná se o pilotní program, který potrvá půl roku. Hlásky nekupujeme, pouze umožňujeme firmě Spel, a.s., že si je v Kolíně vyzkouší. Myslíme si, že je to užitečná věc, která by mohla i zachránit lidský život – ideální však je, pokud takové situace vůbec nenastanou,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. City SOS hlásky nepečují pouze o lidské zdraví, ale jsou nápomocné i samy sobě, neboť mají otřesová čidla, hlásící městské policii nepřiměřené nárazy při vandalismu a antigraffiti úpravu.