Město Kolín s velkou pravděpodobností brzy vybere zhotovitele na rozšíření komunikace K Vinici a začne s její realizací. „Obdrželi jsme osm nabídek, které samozřejmě projdeme a ověříme, zda všechno splňují. Domnívám se, že drtivá většina nabídek všechny náležitosti splňuje. Poté, co bude zhotovitel schválen radou města, může se podepsat smlouva a začít s rozšířováním samotné komunikace,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Téma rozšíření jmenované komunikace zaznělo i na výjezdním zasedání Rady města Kolína, které se uskutečnilo v pondělí 3. června v budově ZŠ Mnichovická na Zálabí. Hlavním důvodem pro rozšíření komunikace je zákonná povinnost zkapacitnit průjezdnost, aby mohli majitelé pozemků v satelitu získat nová stavební povolení, ale rovněž aby se stávajícím obyvatelům po silnici jezdilo pohodlněji. V neposlední řadě úprava komunikace také umožní zajistit dopravní obslužnost lokality městskou autobusovou dopravou.