V neděli 4. prosince proběhne na Karlově náměstí „Druhé adventní zastavení u vánočního stromu“.

„Druhá neděle adventní představuje postavu Jana Křtitele, který vyzývá k obrácení srdce a ohlašuje Kristův příchod. Druhá adventní svíčka je nazývána svící betlémskou, neboť reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky,“ přibližuje křesťanský význam 2. adventní neděle web cirkev.cz.

Na programu je ČERTOVSKÝ REJ S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU, MaxíciCrossDance Kolín a ZUŠ-BAND orchestr Čáslav.

Během adventních akcí dojde k omezení parkování na Karlově náměstí. V dotčených místech bude umístěno dopravní značení.