K opravám historické fasády kolínské radnice v části směřující do Karlova náměstí dochází obvykle ve třicetiletém intervalu. V minulém století došlo k obnově fasády poprvé v roce 1926, tedy v časech první republiky, v roce 1959, už v časech socialismu, provedl generální opravu fasády Okresní stavební podnik a k poslední rekonstrukci došlo v devadesátých letech, tedy nedlouho po "sametové" revoluci.

První rekonstrukci fasády v 21. století naplánovalo stávající vedení radnice na letošní a příští rok, hotovo by mělo být nejpozději v listopadu 2024. I tentokrát je oprava kompletní, tedy bude obnovena nejen omítka, ale i sgrafita, fresky, kamenické prvky, oplechování říms i rámy oken.

Rekonstrukce fasády začala letos v červnu na první ze dvou radničních budov a zvědavce může překvapit tím, že omítka dostává nezvyklou barvu. Důvodem zvolené finální barvy omítky je ale návrat k její historické podobě. Při průzkumných pracech byly nalezeny čtyři různé dobové barvy a po konzultaci s památkáři byla zvolena ta, kterou měla fasáda při jejím vzniku, v roce 1899. Radnice se tedy vrátí k běžově-fialovému odstínu, odlišnému od všech barev fasády použitých při předchozích rekonstrukcích.