Historické domy v ulici Na Hradbách č. p. 124 a 125 (bývalý Rabínský dům a bývalá židovská radnice) nejspíš čeká nadějná budoucnost. Vlastník - město Kolín - má v plánu domy opravit a zpřístupnit návštěvníkům v rámci rozšířeného prohlídkového okruhu kolínské Synagogy.

První přípravné práce zahrnující vyklizení prostor a likvidaci náletových porostů byly realizovány v loňském roce. V návaznosti na ně poté město pokračovalo nezbytnými průzkumy a zaměřením. A co přijde na řadu dále?

„V tuto chvíli máme nabídku na částečný archeologický průzkum pomocí sond, kterou nejprve předložíme Radě města ke schválení. Ve chvíli, kdy budeme mít z tohoto částečného průzkumu výstup, předáme jej Národnímu památkovému ústavu k posouzení, zda je dostačující. V případě, že by nebyl dostačující, museli bychom ještě realizovat rozšířený archeologický průzkum – tj. odkopání celého vnitřního nádvoří. A až následně bychom soutěžili projektanta na rekonstrukci,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Na obnovu historických domů bude město žádat o finanční grant z Norských fondů.