V přístích letech by mohl projít rekonstrukcí chrám Sv. Batoloměje i jeho okolí. Ve věci již proběhlo jednání Města Kolína se zástupci Římsko-katolické církve a nasnadě bude jednání i se Středočeským krajem, protože právě v těsném okolí chrámu se setkávání různé majetkoprávní vztahy.
 Podle vyjádření místostarosty Jiřího Buřiče je nutné vypracovat studii, která se stane podkladem pro vlastní investiční záměr, díky kterému se otevře možnost čerpání finančních prostředků z tzv. Norských fondů. Tyto finanční prostředky jdou mimo rámec evropských fondů a jsou určeny právě na historické projekty, které nemají možnost čerpat ze zdrojů Evropské unie. Studii by měla vypracovat kolínská společnost Archa.

 Již během příštího roku by mohlo jít o stavební práce ve výši 50 mil. Kč a v dalších letech by se pokračovalo. Rekonstrukce by se týkala vlastního chrámu Sv. Bartoloměje, včetně znovuzprovoznění hlavního - tzv. západního - vchodu, školy, domů „bratří Kamarýtů“, muzea apod. Úpravou by měla projít zahrada a vlastně celý zadní trakt chrámu, do studie byl však zahrnut i pozemek v ulici Politických vězňů, z které ho se kolemjdoucím naskýtá průhled na chrám z jižní strany.
kop

Noční chrám Sv. Bartoloměje - foto Petr Hejcman