Svou každoroční pouť má v Čechách téměř každá větší vesnice, jen pro několik z nich ale platí, že jejich věhlas sahá nejen do blízkého okolí, ale slyšela o nich většina obyvatel republiky.

Tou nejslavnější poutí je pražská Matějská, těsně za ní je ale Sedlecká pouť v nedaleké Kutné Hoře, kterou alespoň jednou v dětském věku navštívila drtivá většina Kolíňáků. O stáří Sedlecké pouti se vedou spory - na tom, že probíhala už ve středověku, se shodnou všichni, odvážnější kutnohorští patrioti ale tvrdí, že její tradice sahá až do předhusitských časů.

Sedlecká pouť se koná vždy o Velikonocích a je tedy první předzvěstí jara. I když vrchol návštěvnického zájmu měla v letech předlistopadových, i v novém století si na ní najde cestu kolem dvaceti tisíc zvědavců. Letos se v Sedlci pouťové atrakce roztočí ve čtvrtek 28. března a naposledy v pondělí 1. dubna.