Přihlašování na střední školy probíhá od letošního roku jinak než v minulosti. Novinkou je zvýšení počtu možných přihlášek z dosavadních dvou na tři školy a též seřazení škol na přihlášce dle priority uchazeče. Vyhodnocení provede po přijímacích zkouškách elektronický systém, který na základě získaného pořadí, bodů, priorit a kapacit jednotlivých škol určí, zda (a kam) bude uchazeč přijat.

Jak se zvýšení počtu přihlášek ze dvou na tří projevilo na kolínských středních školách? Protože lhůta pro podání přihlášek již uplynula, k dispozici jsou přesná čísla. Očekávaný přetlak je na kolínském gymnáziu, kde se na osmileté studium hlásí 121 zájemců, přičemž míst je 30. O cca třetinu je nižší poměr zájemců na studiu čtyřletém, kde je podaných 175 přihlášek na 60 míst.

Ještě vyšší zájem hlásí Obchodní akademie Kolín, kde na dva obory (obchodní akademie a ekonomika a podnikání) evidují 168 přihlášek na 30 míst a u třetího (ekonomické lyceum) se na 30 míst přihlásilo 90 zájemců. Zhruba dvojnásobný přetlak je na Střední průmyslové škole strojní (ve třech otevíraných oborech evidují poměry 142/60, 47/24 a 53/30) a na Střední zdravotnické škole (obor zdravotnické lyceum 90/30, laboratorní asistent 55/30 a praktická sestra 69/30).