Řidiče nepotěší informace, že kvůli havarijní opravě kanalizace se přinejmenším na několik dní výrazně komplikuje cesta mezi průmyslovou zónou u Ovčár a Kolínem. K havárii došlo na křižovatce ulic Ovčárecká a K Raškovci, tedy v místě, kde se za nadjezdem na začátku měřeného úseku odbočuje k prodejně Penny Market.

V křižovatce je po dobu opravy povolen jen jednosměrný provoz, takže Ovčárecká ulice je v tomto místě momentálně průjezdná pouze ve směru od Sendražic (a od průmyslové zóny) do Kolína. Řidiči jedoucí opačným směrem (tedy od města) se do průmyslové zóny dostanou jen objížďkou vedoucí přes nadjezd doprava do Třídvorské ulice, poté doleva do Vinické ulice, na jejím konci doleva do Spojovací ulice a dále do Sendražic.

Pokud jde o odbočku do ulice K Raškovci (a k Penny Marketu), průjezdná je jen ve směru od města a stejným směrem z ní (i od Penny Marketu) lze vyjet (tedy doleva směrem k nadjezdu). Ve směru od Sendražic není odbočení doleva do ulice K Raškovci možné. Též k sousední benzinové pumpě Orlen se řidiči dostanou jen z jednoho směru, a to od Sendražic, tedy míří-li k ní řidiči od města, dojedou k ní jen výše popsanou objížďkou přes Vinickou a Spojovací ulici. Autobusová zastávka "Strojírny" je funkční jen ve směru od Sendražic do města, v opačném směru nebude po dobu opravy havárie obsluhována.

K délce trvání opravy (a uzavírky) se vyjádřil místostarosta Roman Šulc: "U havárií se doba trvání uzavírky těžko odhaduje. Již delší dobu tam byl opravdu stav nevyhovující, nyní je to stav havarijní. Odložit opravu nešlo. Předpoklad trvání prací je na cca 10 dnů, věříme, že to stihnou v tomto termínu opravit. Mějte prosím strpení, nepříjemné to je, ale udělat se to musí."