Ve čtvrtek 6. února 2020 předalo vedení města Kolína stanoviště společnosti Strabag a.s. Tímto byly zahájeny první přípravné práce na jedné z největších investic města Kolína – výstavbě Sportovní haly v Borkách. Zhotovitel by měl zakázku vyhotovit během příštích osmnácti měsíců za smluvní cenu necelých 97 milionů korun (bez DPH). „Výstavbu budeme samozřejmě průběžně sledovat, už jsme si určili kontrolní dny. Nyní je vše předáno a zařizuje se staveniště,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková. Oficiální slavnostní zahájení prvního výkopu proběhne, dle předběžných informací, ve středu 12. února od 11 hodin na staveništi v Borkách.