V sobotu 19. září proběhne další ročník dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko a město Kolín se opět zapojí. Pro všechny, kteří chtějí vlastním přičiněním přispět k úklidu města, budou k dispozici pytle a rukavice na sběr odpadu, a to na předem vytipovaných stanovištích. Časy výdeje úklidových potřeb i seznam stanovišť naleznete zde. Pytle plné odpadu pak na uvedených stanovištích sesbírá spol. AVE Kolín s.r.o. Dobrovolníci je mohou plnit do 16 hodiny odpolední.

„Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Počet členů organizačního týmu Ukliďme svět, ukliďme Česko by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Největší podíl na celé akci máte ovšem vy – naši dobrovolníci. Jen díky vám je totiž možné úklidovku úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu,“ uvádí na svých stránkách Spolek Ukliďme Česko, který spolu s Českým svazem ochránců přírody je hlavním organizátorem akce. Úklid Kolína podpoří také automobilka TPCA.