V pondělí 14. září od 17 hodin v kulturním domě v Zibohlavech proběhne výjezdní zasedání Rady města Kolína. „S obyvateli Zibohlav se většinou projdeme po obci a sesbíráme podněty - co je špatně či naopak, co je dobře. Není novinkou, že jsme získali dotaci na vybudování kanalizace. Nyní ladíme termíny realizace - mohlo by to být relativně brzy. Takže konečně to vypadá, že se po mnoha letech pustíme do kanalizace,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Zibohlavští stojí před podstatným úkolem - musí mít na vlastní náklady vyhotovené kanalizační přípojky. Kanalizace by v budoucnu měla být napojena na nově vybudovaný přivaděč z Radovesnic.